top of page

KISS principas


Daryk paprastai arba "Keep It Simple Stupid", dizaino principui apobūdinti skirta frazė, manoma, buvo sugalvota Kelly Johnson, „Lockheed Skunk Works“ inžinieriaus (be daugelio kitų reikšmingų laimėjimų, organizacija sukūrė šnipinėjimo lėktuvą S-71 Blackbird).


Verta paminėti, kad Kelly frazės versijoje nebuvo kablelio ir ji buvo parašyta „keep it simple stupid“.

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page