Pasitikėjimas komanda - privaloma!

Produktyviai vystyti sudėtingą ir inovatyvų produktą, būtina efektyvi ir nuolat įgūdžius besitobulinanti komanda. Komandos narių domėjimasis, diskusija, siūlymai ir atgalinis ryšys su produkto vadovu ir (ar) scrum master'iu apie tai, kas sekasi gerai, ko trūksta ar reikia pagerinti yra greičiausias kelias į produkto sėkmę. Atvirai diskusijai būtinas pasitikėjimas komanda. Pasitikėjimas - tai pagarba vienas kitam, drąsa ir ryžtas bandyti, susitelkimas į svarbiausius dalykus, a

Kodėl svarbu empirinis procesas?

Naudok empirinį procesą, kad pagerintum savo darbą kiekvieną dieną. Scrum sistema remiasi empirizmu ir lean mąstymu. Empirizmas teigia, kad žinios kyla iš patirties ir priimant sprendimus remiantis tuo, kas pastebima eigoje. Lean mąstymas padeda sumažinti resursų švaistymą ir sutelkia dėmesį į esminius dalykus. #empiricism #Agile #transparency #scrum #adaptation #inspection

KISS principas

Daryk paprastai arba "Keep It Simple Stupid", dizaino principui apobūdinti skirta frazė, manoma, buvo sugalvota Kelly Johnson, „Lockheed Skunk Works“ inžinieriaus (be daugelio kitų reikšmingų laimėjimų, organizacija sukūrė šnipinėjimo lėktuvą S-71 Blackbird). Verta paminėti, kad Kelly frazės versijoje nebuvo kablelio ir ji buvo parašyta „keep it simple stupid“. #KISS #Agile #Designthinking