top of page

Kodėl svarbu empirinis procesas?


Naudok empirinį procesą, kad pagerintum savo darbą kiekvieną dieną.


Scrum sistema remiasi empirizmu ir lean mąstymu. Empirizmas teigia, kad žinios kyla iš patirties ir priimant sprendimus remiantis tuo, kas pastebima eigoje.


Lean mąstymas padeda sumažinti resursų švaistymą ir sutelkia dėmesį į esminius dalykus.


#empiricism #Agile #transparency #scrum #adaptation #inspection

5 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page