top of page

Žinoti - ne tas pats, kas atlikti.


The moment you are absolutely clear that you know nothing, you have begun.

Rev. angel Kyodo Williams


Mokymosi kelionė prasideda, kai sugebi sau pripažinti, kad nė velnio nesupranti, nors ir protu "žinai". Žinojimas "popieriuje" nelygu sugebėjimui atikti užduoties, pvz., praktikuoti scrum produkto vystyme, pasiruošti sprint'o planavimui, parašyti aiškų User story komandai, paaiškinti stakeholder'iams užduočių prioretizavimą, kt. Tam reikia praktikos, atvirumo, savikontrolės, adaptavimosi per naujas iteracijas.


#transparency #scrum #adaptation #inspection9 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page