top of page

Žinoti - ne tas pats, kas atlikti.

The moment you are absolutely clear that you know nothing, you have begun. Rev. angel Kyodo Williams Mokymosi kelionė prasideda, kai sugebi sau pripažinti, kad nė velnio nesupranti, nors ir protu "žinai". Žinojimas "popieriuje" nelygu sugebėjimui atikti užduoties, pvz., praktikuoti scrum produkto vystyme, pasiruošti sprint'o planavimui, parašyti aiškų User story komandai, paaiškinti stakeholder'iams užduočių prioretizavimą, kt. Tam reikia praktikos, atvirumo, savikontrolės, a

Pasitikėjimas komanda - privaloma!

Produktyviai vystyti sudėtingą ir inovatyvų produktą, būtina efektyvi ir nuolat įgūdžius besitobulinanti komanda. Komandos narių domėjimasis, diskusija, siūlymai ir atgalinis ryšys su produkto vadovu ir (ar) scrum master'iu apie tai, kas sekasi gerai, ko trūksta ar reikia pagerinti yra greičiausias kelias į produkto sėkmę. Atvirai diskusijai būtinas pasitikėjimas komanda. Pasitikėjimas - tai pagarba vienas kitam, drąsa ir ryžtas bandyti, susitelkimas į svarbiausius dalykus, a

Kodėl svarbu empirinis procesas?

Naudok empirinį procesą, kad pagerintum savo darbą kiekvieną dieną. Scrum sistema remiasi empirizmu ir lean mąstymu. Empirizmas teigia, kad žinios kyla iš patirties ir priimant sprendimus remiantis tuo, kas pastebima eigoje. Lean mąstymas padeda sumažinti resursų švaistymą ir sutelkia dėmesį į esminius dalykus. #empiricism #Agile #transparency #scrum #adaptation #inspection

Blog'as: Blog2
bottom of page