Pasitikėjimas komanda - privaloma!

Produktyviai vystyti sudėtingą ir inovatyvų produktą, būtina efektyvi ir nuolat įgūdžius besitobulinanti komanda. Komandos narių domėjimasis, diskusija, siūlymai ir atgalinis ryšys su produkto vadovu ir (ar) scrum master'iu apie tai, kas sekasi gerai, ko trūksta ar reikia pagerinti yra greičiausias kelias į produkto sėkmę. Atvirai diskusijai būtinas pasitikėjimas komanda. Pasitikėjimas - tai pagarba vienas kitam, drąsa ir ryžtas bandyti, susitelkimas į svarbiausius dalykus, a